Fråga facket Fråga facket

Uttalande från LO-distriktets årsmöte

Arbetsmarknad Sverige ska inte konkurrera med dåligt anställningsskydd och låga löner. Det behövs en handlingsplan för svensk arbetsmarknad för att stoppa skattefusk, löndumpning och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 

Därför föreslår LO en rad åtgärder för ordning och reda på arbetsmarknaden. Genom uppluckringar i anställningsskyddet, en hög arbetslöshet och en regering som har stått passivt har pressen på löner och villkor i arbetslivet hårdnat. Regeringen har bedrivit en politik som medvetet har bidragit till att otryggheten breder ut sig och som har misslyckats med jobben.

Den svenska modellen ska värnas och utvecklas, arbetslösheten behöver bekämpas och villkoren på arbetsmarknaden förbättras. LOs mål är att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. Det är ett ambitiöst mål, men långt ifrån omöjligt att uppnå. Kollektivavtalstäckningen, den höga fackliga organisationsgraden och regleringen av arbetsmarknaden är bärande pelare i visionen om det "goda arbetslivet". Den svenska modellen är en konkurrensfördel som vi ska värna.

Därför kräver vi bland annat att:

  • Företag ska inte kunna skaffa sig konkurrensfördelar genom att utnyttja utländsk arbetskraft med lägre lön. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige.
  • Alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här. Det måste finnas en fysisk eller juridisk person att ställa till svars.
  • Det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen. Den illegala inrikestrafiken hotar att slå ut den svenska åkerinäringen som bedrivs under svenska kollektivavtal.
  • Lagen om offentlig upphandling ska ändras så det finns möjligheter att ställa sociala krav vid upphandlingar. Företag ska inte kunna försämra löner och arbetsvillkor för att sänka priser och därmed vinna anbud från kommuner och landsting.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

För mer information:

Per-Erik Johansson, ordförande för LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-589 50 35
E-post: per-erik.johansson@ifmetall.se

Camilla Friberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.