Fråga facket Fråga facket

Rörelsen som aldrig ska falla i glömska

15 oktober infaller #metoo-dagen. En påminnelse om att hålla kampen mot sexuella trakasserier vid liv och hedra alla de kvinnor som höjde sina röster under hösten 2017.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den 15 oktober 2017 kom startskottet, via skådespelerskan Alyssa Milano, som så småningom blev den enorma #metoo-rörelsen. En mängd modiga kvinnor skrev under hashtagen #metoo för att visa att även dom blivit drabbade av sexuella trakasserier, trots att dom inte visste hur deras berättelser skulle tas emot och med risken att få sina karriärer förstörda. Reaktionerna blev massiva.

Sexuella trakasserier, en arbetsmiljöfråga

Det fackliga perspektivet är att sexuella trakasserier och andra typer av kränkande beteenden på arbetsplatsen måste ses som en arbetsmiljöfråga.
Alla arbetsmiljöer innehåller risker som måste minimeras och förebyggas oavsett om det handlar om tunga lyft, farliga vätskor eller oönskade sexuella närmanden. Samtidigt måste övergrepp och trakasserier på grund av kön ses i ljuset av sexism och maktstrukturer i samhälle och arbetsliv. 

Runt hälften av LO-förbundens medlemmar har inte fått någon information av sin arbetsgivare om hur de ska gå tillväga och vem de ska vända sig till på arbetet om de blir utsatta för sexuella trakasserier. 26 procent av LO-förbundens kvinnor har utsatts för oönskade sexuella närmanden, kommentarer och anspelningar, visar en rapport från LO.

På årsdagen av det fackliga #metoo-uppropet #inteförhandlingsbart inrättade LO ett stipendium på 50 000 kronor som delas ut till någon som vill skapa en aktivitet som främjar jämställdhet och lika villkor antingen på arbetsplatsen, i den fackliga organisationen eller yrkeslivet i stort.

Var inte tyst

Det bästa sättet att hedra de kvinnor som tog bladet från munnen är att inte se #metoo som ett slut utan som en början. #metoo-dagen instiftades för att försäkra oss om att rörelsen aldrig ska försvagas eller falla i glömska. Dagen infaller varje år den 15 oktober och är en påminnelse om att samtalen aldrig får tystna. Tillsammans kan vi bryta strukturerna som möjliggör dessa övergrepp, det sker med hjälp av dig och mig. Vanligt folk. 

 1. Börja alltid med dig själv.
  Vad säger jag och hur säger jag det? Vi har alla ansvar att förstå att ord skapar konsekvenser för andras välmående.
 2. Visst säger du ifrån?
  När någon uttrycker sig sexistiskt eller nedsättande mot kvinnor så ifrågasätt istället för att tystna eller skratta med. Att säga ifrån är att ta ansvar.
 3. Vi stöttar varandra.
  Stötta och backa den som säger ifrån. Så stärker vi varandra och får fler att agera.
 4. Vi tar snacket.
  Du har som individ enorma möjligheter att påverka andra. Börja med dina barn, dina kompisar och arbetskamrater. Prata om hur vi tillsammans ska agera och sätta stopp för kränkande och nedsättande kommentarer. Har man kommit överens blir det mer naturligt och enklare att agera. Prata om hur ni tillsammans kan vara skillnaden. Den skillnad som faktiskt gör att flickor och kvinnor upplever trygghet istället för utsatthet.

De lågor som tändes i och med #metoo får inte slockna, ansvaret för att hålla dom brinnande ligger på oss alla.

Läs mer

LOs stipendium inom området facklig feminism

LOs policyförslag om hur sexuella trakasserier i arbetslivet ska förebyggas

LOs rapport Kvinnlig fägring och machokultur

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.