Fråga facket Fråga facket

Nytt LO-stipendium för att uppmuntra facklig feminism

LO vill uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet. LO har därför inrättat ett årligt stipendium på 50 000 kr inom området facklig feminism.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Stipendiet delas ut till medlemmar och fackligt förtroendevalda i LO-förbunden som vill genomföra ett projekt eller en aktivitet som främjar jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, i en facklig organisation eller i arbetslivet generellt.

Stipendiet är på 50 000 kronor och ska delas ut av LOs ordförande i samband med 1 maj-firandet varje år.

Fakta

  • Stipendiet på 50 000 kronor utlyses årligen den 21 november. Sista ansökningsdag är den 15 februari.
  • Medlemmar och fackligt förtroendevalda i LO-förbunden kan söka för aktiviteter eller projekt som syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen.
  • Exempel på aktiviteter kan vara nätverksträffar, studieresor, mobiliseringsträffar, kartläggningar, medel för person/grupp sprida kunskap inom facklig feminism.
  • Den aktivitet ansökan gäller ska vara tidsbegränsad med ett start- och ett slutdatum.

Läs mer här

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.