Fråga facket Fråga facket

LO-distriktets styrelse om regeringens budgetförslag

Välfärd Idag presenterades regeringens förslag till statsbudget för 2022. LO-distriktets styrelse är positiv till en budget som adresserar minskad ojämlikhet och ökad trygghet, även om mycket är kvar att göra.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Idag presenterades regeringens förslag till statsbudget för 2022. Från LO-distriktets styrelse ser vi positivt på en expansiv budget med satsningar på att vi ska få igång ekonomin när pandemin nu sakta släpper sitt grepp. En budget som adresserar minskad ojämlikhet och ökad trygghet.

Exempelvis:

  • Satsningar på utbildning, fortbildningar och omställning för att möta och bekämpa arbetslösheten.
  • Ökad ekonomisk trygghet för personer med sjuk-och aktivitetsersättning.
  • Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar.
  • Höjt tak, ändrade regler för rätten att vara sjukskriven efter 360 dagar och en översyn av karensavdraget.
  • En familjevecka som gör att livspusslet för föräldrar blir lite lättare att hantera.
  • 5 miljarder extra till sjukvården för att avlasta de som stått längst fram i kampen mot pandemin och för att beta av de köer till vården som uppstått på grund av pandemin.
  • 3 miljarder extra i de generella statsbidragen till kommuner och regioner. Vård, skola och omsorg behöver stärkas.
  • 2,5 miljarder i riktad satsning till äldreomsorgen.

Mycket är kvar att göra, fast det här är ändå satsningar som leder Sverige i rätt riktning. Från LO-distriktets styrelse så hoppas vi nu att alla partier i riksdagen lägger bort det politiska spelet till förmån för satsningar mot ojämlikhet och en stärkt välfärd. Det är dags att betala tillbaka till alla de medlemmar i LO som stått allra längst fram i kampen mot pandemin.
Det är vår tur nu!

LO-distriktets styrelse

 

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.