Fråga facket Fråga facket

LO-distriktets årsmöte 2023

LO-distriktet i Norra Sveriges senaste representantskap och tillika årsmöte hölls på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå den 27 april 2023. Omkring 70 mötesdeltagare närvarade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet i Norra Sveriges senaste representantskap och tillika årsmöte hölls på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå den 27 april 2023. Omkring 70 mötesdeltagare närvarade. 

Under dagen avhandlades stadgeenliga val, verksamhetsberättelse och bokslut för året som gått. Robert Forsberg från GS fick ta emot utmärkelsen Årets Studieorganisatör för det fantastiska arbete han gjort, och LOs ordförande Susanna Gideonsson medverkade på länk. Hon pratade bland annat om avtalsrörelsen och hotet mot demokratin både globalt och i Sverige och avslutade med att svara på mötesdeltagarnas frågor. Utöver detta framfördes hälsningar från Medlefors Folkhögskola, ABF Norr, ABF Västerbotten och Socialdemokraterna Västerbotten. Ett genomgående tema var vikten av utbildning, gemenskap och engagemang. 

Carola Andersson från IF Metall Mitt i Norrland fick fortsatt förtroende som LO-distriktets ordförande, och Claes Danell från Byggnads Norrbotten valdes till vice ordförande på fyllnadsval. Vi gratulerar dom båda, samt övriga ny- och omval.

Årsmötet avslutades med att Carola avtackade de förtroendevalda som lämnar sina uppdrag med ros och standar.

Nästa representantskap (höstmöte) hålls digitalt den 23 november 2023.

 

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.