Fråga facket Fråga facket

LO-distriktet ställer krav på arbetsmarknaden

Opinionsbildning Alla ska ha ett jobb att gå till. Ett jobb som är säkert och inkluderande där heltid är norm. Vi kräver en förändring. Vi kräver trygghet för vanligt folk.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Ludwig Eriksson

Trygghet för vanligt folk innebär bland annat att alla har ett jobb att gå till och vet hur förutsättningarna ser ut. Allt för många saknar denna trygghet och kan därför inte planera sin tillvaro. Det vill vi ändra på.

Vår uppfattning är att alla ska ges en trygg start i arbetslivet och att alla ska kunna arbeta produktivt med bibehållen hälsa.
Vårt mål är att uppnå nolltolerans mot arbetsolyckor och arbetssjukdom, men också att understödja åtgärder som främjar hälsa och motverkar trakasserier.

 

LO-distriktet i Norra Sveriges krav för ökad trygghet på arbetsmarknaden

 • Användandet av daglönare ska upphöra.
 • Heltid ska vara norm för samtliga arbetare.
 • Visstidsanställningar ska förekomma endast då det finns ett verkligt behov och ett objektivt skäl eller efter överenskommelse med facket.
 • Begränsa långa tider med visstidsanställning. 
 • Inhyrd personal ska inte användas för att lösa permanent arbetskraftsbehov. Enskilda arbetstagare ska inte vara konstant uthyrda till samma företag under längre perioder. 
 • Mer personal inom vård och omsorg.
 • Minska det utbredda arbetet på udda tider, ensamarbete, ofrivillig deltid och delade arbetspass.
 • Stärk arbetsgivarens ansvar för rehabilitering.
 • Ökade resurser till regionala skyddsombudsverksamheten.
 • Sexuella trakasserier och andra typer av kränkande/oönskade beteenden på arbetsplatsen ska ses som en arbetsmiljöfråga. Inte som individuella problem.
 • Förebygga risker inom arbetsmiljön.

Läs mer:

Rapporten "Kvinnlig fägring och machokultur" (pdf)
Rapporten "Anställningsformer och arbetstider" (pdf)
Remissyttrandet "Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö" (pdf)

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.