Fråga facket Fråga facket

Arbetsförmedlingen digitaliseras

Arbetsmarknad Med anledning av Arbetsförmedlingens kraftiga neddragningar bjöd LO-distriktet in LO-förbunden till en träff med Arbetsförmedlingen och Trygghetsfonden TSL.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsförmedlingen står inför en stor utmaning efter det kraftigt minskade ekonomiska anslaget i M- och KD-budgeten och resultatet av Januariavtalet. Med 900 miljoner kronor mindre i förvaltningsanslag jämfört med 2018 och även minskade program- och ansökningsanslag kommer Arbetsförmedlingen att behöva göra dramatiska neddragningar och strukturera om hela sin verksamhet.

Med anledning av detta bjöd LO-distriktet in LO-förbundens ombudsmän och förtroendevalda som arbetar med medlemmar i omställning till en heldagsträff med Arbetsförmedlingen och Trygghetsfonden TSL för att ge en bild över vad medlemmarna kommer att möta i framtiden.

Framtidens Arbetsförmedling

När 4 500 medarbetare på Arbetsförmedlingen varslas resulterar det i att lokala kontor stänger ner sin verksamhet. Ett arbete som kommer att pågå successivt under 2019. I Norr- och Västerbotten är det totalt 14 lokalkontor som berörs av nedläggningar, nio stycken blir kvar. Utöver dessa nio kommer det att på sju orter finnas kontor som endast är till för bokade möten.

Hur kommer då Arbetsförmedlingens nya uppdrag att se ut? Just nu sker en dialog mellan regeringen och samarbetspartierna om att konkretisera januariavtalet. Tydligt är dock att med minskade resurser måste nu Arbetsförmedlingen digitaliseras för att möta kundernas behov. Istället för att besöka sin lokala Arbetsförmedling kommer arbetssökande att utföra vissa tjänster själva på sin mobil eller dator. Kontakt sker via telefon, chatt eller videosamtal. Antalet arbetsförmedlare via telefon och digitala kanaler kommer att fördubblas, dessa får utökade befogenheter att fatta vissa typer av beslut. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet för fysiska träffar om behov finns.
Matchningsarbete, vägledning och kompetensutvecklande insatser ska utföras av fristående aktörer.

En stor utmaning blir att möta upp de som inte kan nyttja de digitala tjänsterna av olika anledningar och de som behöver extra stöd. De individuella behoven måste fångas upp.
Arbetsförmedlingen i Skellefteå har redan startat det arbetet med gruppinformationer på olika språk där man gått igenom hur man navigerar på hemsidan och fyller i aktivitetsrapporter. Dessa punktinsatser har gett väldigt goda resultat.

TSL får bra betyg

När det kommer till Trygghetsfonden TSL så gjordes en förändring i omställningsstödet i slutet av 2017. Bland annat blev det färre men kvalitetssäkrade omställningsleverantörer och en betalningsmodell som inte belastar arbetsgivaren infördes.

I Norrbotten finns idag tre omställningsleverantörer, och i Västerbotten sex stycken. TSL följer upp både leverantörer och coacher för att processen ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.
Resultatet för 2018 visar att 89% av deltagarna i Norrbotten varit nöjda med den hjälp dom fått via TSL. Motsvarande siffra för Västerbotten är 84%. 8 av 10 personer fick ett nytt jobb inom ett år som dom upplevde som lika bra eller bättre än sitt gamla.

De närvarande från förbundsavdelningarna visade stort intresse och framförde både konstruktiv kritik och lyfte sina farhågor till de gästande företrädarna.

LO-distriktet har för avsikt att fortsätta bjuda in till den här typen av gemensamma träffar vid framtida större händelser som påverkar fackföreningsrörelsen och dess medlemmar.


Länktips:

Arbetsförmedlingen Play 
Här finns kurser, podcasts, filmer och webbinarier som berör allt ifrån hur du skriver ett CV till information för dig som varit arbetssökande länge.

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.