Fråga facket Fråga facket

17 mars firar vi Kollektivavtalets dag

Kollektivavtal I Sverige är det kollektivavtal som garanterar lönerna, inte lagstiftning. Kollektivavtalen sätter en minsta gemensam lönenivå och erbjuder trygghet genom försäkringar. Det kallas för den svenska modellen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Starkare löntagare

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor. Med kollektivavtal blir det ordning och reda, alla vet vad som gäller på jobbet.

Genom kollektivavtalen blir löntagarna starkare eftersom ingen behöver förhandla ensam, men både arbetsgivare och anställda har mycket att vinna på att arbetsplatsen har tecknat ett kollektivavtal. När det finns tydliga och rättvisa löner och andra villkor ökar förutsättningarna för att de anställda ska trivas, vilja stanna kvar och utveckla verksamheten och sitt eget kunnande.

Utan kollektivavtal får anställda däremot hoppas på att arbetsgivaren vill vara schysst och ta sitt ansvar. Om alla skulle ha sin egen uppgörelse med arbetsgivaren blir det lätt att den som går med på lägst lön får jobbet. I förlängningen kan det leda till att lönerna sjunker för alla anställda.

Ibland händer det att arbetsgivare inte följer det som bestämts i kollektivavtalet vilket är ett avtalsbrott. Om det händer får den som är medlem i facket hjälp av sin fackliga organisation.

 

 

Arbetsfred

Kollektivavtalet ger arbetsfred, arbetstagare och arbetsgivare kan arbeta utan konflikter under avtalsperioden. Strejk och lockout är inte tillåtet.

Vidta stridsåtgärder

I Sverige har vi inte som många andra länder lagar som reglerar lägsta tillåtna löner och andra anställningsvillkor. Vårt system bygger på just kollektivavtalen, den svenska modellen.

Det är fackets uppgift att se till att alla företag omfattas av dessa avtal. Facket har också laglig rätt att vidta stridsåtgärder mot de företag som vägrar. Det är en facklig skyldighet att agera i dessa fall, eftersom svenska löntagare inte har något annat skydd än kollektivavtalet.

Sund konkurrens

Systemet med kollektivavtal gäller på hela den svenska arbetsmarknaden. Med kollektivavtal får arbetsgivarna stabila och likartade konkurrensvillkor. Ingen arbetsgivare kan konkurrera ut andra företag med låga löner och sämre villkor. I stort sett alla yrkesgrupper riskerar att utsättas för lönedumpning om utländska företag får rätt att driva verksamhet i Sverige till löner och villkor som är sämre än svenska avtal.

Den fackliga grundprincipen

Människor är inga handelsvaror. Vi ska aldrig tillåta att människor får olika lön på grund av nationalitet eller etniskt ursprung. Vi accepterar inte social dumpning, det vill säga konkurrens med sämre löner eller arbetsvillkor. Vi ska ha en sund konkurrens som bygger på schyssta arbetsförhållanden och kompetens.

 

Mer information

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.