Styrelsesammanträde

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 10:00
  • SLUTAR: 15:00
  • PLATS:
    Medlefors Folkhögskola Skellefteå
  • TYP: Möte