020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Främst unga i Norrbottens och Västerbottens län får avtalspension

Arbetskamrater

Främst unga får inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i de två nordligaste länen, enligt en rapport från LO. Samtidigt visar rapporten att det är högst troligt att många anställda missar att de själva kan välja bland annat förvaltare, pensionsform och återbetalningsskydd.

Uttalande från LO-distriktets årsmöte 2018

Hotell och restaurang

Alla har rätt att gå till jobbet utan obehag, rätt till frihet från sexuella trakasserier. Det skriver LO-distriktet i Norra Sverige i sitt uttalande från årsmötet.

LO-distriktets årsmöte 2018

Årsmöte 2018

LO-distriktet i Norra Sveriges senaste representantskap och tillika årsmöte hölls på Framnäs Folkhögskola i Öjebyn den 26 april 2018. Omkring 100 mötesdeltagare närvarade.

Långt kvar till jämställdhet i de norra länen

Jämställdhetsbarometern 2018

2016 tjänade arbetarkvinnor i Västerbottens län i genomsnitt 17 523 kronor i månaden, medan en manlig tjänsteman tjänade 36 273 kronor. Det visar regionala siffror ur LOs rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2018.

Vi söker en ny arbetskamrat!

Arbetskamrat

LO-distriktet i Norra Sverige söker en assistent med god erfarenhet av ekonomihantering till distriktskontoret i Umeå. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde den 14 maj 2018.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ojämlikhet, tillväxt och facklig organisering

Ojämlikheten har ökat i en majoritet av OECD-länderna under de senaste decennierna. Sverige sticker ut som ett land där inkomstskillnaderna ökat mest, om än från låga nivåer.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev