020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Nu startar vi valrörelsen på allvar

Nolia 2018

Valrörelsen rivstartar för LO-distriktet med Nolia där vi tillsammans med Socialdemokraterna Norrbotten kommer att finnas på plats under alla nio dagar.

LO-distriktet ställer krav på arbetsmarknaden

Valkampanj Gruppbild

Alla ska ha ett jobb att gå till. Ett jobb som är säkert och inkluderande där heltid är norm. Vi kräver en förändring. Vi kräver trygghet för vanligt folk.

Nu startar Facket på Sommarjobbet 2018

Sommarjobb

LOs sommarkampanj ”Facket på sommarjobbet” syftar till att informera sommarjobbande ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Främst unga i Norrbottens och Västerbottens län får avtalspension

Arbetskamrater

Främst unga får inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i de två nordligaste länen, enligt en rapport från LO. Samtidigt visar rapporten att det är högst troligt att många anställda missar att de själva kan välja bland annat förvaltare, pensionsform och återbetalningsskydd.

Uttalande från LO-distriktets årsmöte 2018

Hotell och restaurang

Alla har rätt att gå till jobbet utan obehag, rätt till frihet från sexuella trakasserier. Det skriver LO-distriktet i Norra Sverige i sitt uttalande från årsmötet.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Hur får du koll på era kemiska hälsorisker på jobbet?

Professor Ann-Beth Antonsson guidar kortfattat om faropiktogram och säkerhetsdatablad. Du får på ett enkelt vis tre matnyttiga tips för direkt koll, men också till djupare kunskaper.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev