020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Uttalande från LO-distriktets årsmöte 2018

Hotell och restaurang

Alla har rätt att gå till jobbet utan obehag, rätt till frihet från sexuella trakasserier. Det skriver LO-distriktet i Norra Sverige i sitt uttalande från årsmötet.

LO-distriktets årsmöte 2018

Årsmöte 2018

LO-distriktet i Norra Sveriges senaste representantskap och tillika årsmöte hölls på Framnäs Folkhögskola i Öjebyn den 26 april 2018. Omkring 100 mötesdeltagare närvarade.

Långt kvar till jämställdhet i de norra länen

Jämställdhetsbarometern 2018

2016 tjänade arbetarkvinnor i Västerbottens län i genomsnitt 17 523 kronor i månaden, medan en manlig tjänsteman tjänade 36 273 kronor. Det visar regionala siffror ur LOs rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2018.

Vi söker en ny arbetskamrat!

Arbetskamrat

LO-distriktet i Norra Sverige söker en assistent med god erfarenhet av ekonomihantering till distriktskontoret i Umeå. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde den 14 maj 2018.

LO vill höja skolresultaten genom ny satsning på lärfritids

Lärfritids

Genom en ny satsning på lärfritids - en mer pedagogisk verksamhet med bland annat fler vuxna - ska alla barn, oavsett var man bor, kunna gå på fritids. Därmed kommer också skolresultaten att höjas, menar LO.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

LOs representantskap våren 2018

LOs ordförande uppmanade förbunden till fortsatt engagemang i valrörelsen vid sitt inledningstal till LOs representantskap.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev