020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Nya nätutbildningar

Datorer

LO erbjuder utbildningar på nätet för dig som är förtroendevald eller medlem i facket. Det finns främst korta självstudiekurser om fackliga frågor och arbetsrätt.

Många missar chansen till extra pengar vid föräldraledighet

Föräldraledighet

Endast 4 procent av papporna i Västerbottens län har tagit ut hela det föräldrapenningstillägg som de har rätt till. I Norrbottens län är siffran 5 procent. Det visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.

Uttalanden från höstmötet 2016

Målare

Under två intensiva dagar har LO-distriktet i Norra Sverige hållit höstmöte på Medlefors Folkhögskola. Två uttalanden antogs av mötet, ett gällande offentlig upphandling och ett gällande pension.

Höstmöte 2016

Transport_liten

Helgen den 12-13 november håller LO-distriktet i Norra Sverige höstmöte på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Arbetsmiljö 2014. Klass och kön

Äldreboende

Kvinnliga arbetare har sedan 2011 åter fått ännu sämre villkor i arbetet. Redan tidigare hade kvinnorna de sämsta villkoren. Det visar rapporten Arbetsmiljö klass och kön 2014.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Likvärdighetsagenda för skolan

LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund lanserar Likvärdighetsagendan, ett åtgärdsprogram för hur alla elever ska ges samma chans att lyckas i skolan. 

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev