020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Dags att trygga välfärden

Decennier av skattesänkningar och marknadsmodeller har drabbat svensk politik. Samtidigt har ett välfärdsunderskott växt fram i form av ökade klyftor och minskad tillit som riskerar att splittra samhället. Därför presenterar LO nu tio områden med reformer för att trygga välfärden.

Uttalande från LO-distriktets höstmöte 2018

metoo

Vi måste fortsätta att ta kampen så att nästa generations kvinnor får det bättre, därför kräver LO-distriktet i Norra Sverige att det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier på alla arbetsplatser.

Hög tid att utjämna skillnaderna mellan stad och land

Hemtjänst

För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och ett särskilt stöd till de kommuner som drabbats hårdast av de demografiska förändringarna. Så kan vi utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land.

Nytt LO-stipendium för att uppmuntra facklig feminism

Tjej med hjälm

LO vill uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet. LO har därför inrättat ett årligt stipendium på 50 000 kr inom området facklig feminism.

Höstmöte 2018

Kvinna på fabrik

Den 23-24 november håller LO-distriktet i Norra Sverige höstmöte på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Sex punkter för minskade inkomstskillnader

Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land. Varför? Vad kan göras för att bryta utvecklingen? LO-ekonomen Anna Almqvist reder ut begreppen.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev