020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Många missar chansen till extra pengar vid föräldraledighet

Föräldraledighet

Endast 4 procent av papporna i Västerbottens län har tagit ut hela det föräldrapenningstillägg som de har rätt till. I Norrbottens län är siffran 5 procent. Det visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.

Uttalanden från höstmötet 2016

Målare

Under två intensiva dagar har LO-distriktet i Norra Sverige hållit höstmöte på Medlefors Folkhögskola. Två uttalanden antogs av mötet, ett gällande offentlig upphandling och ett gällande pension.

Höstmöte 2016

Transport_liten

Helgen den 12-13 november håller LO-distriktet i Norra Sverige höstmöte på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Arbetsmiljö 2014. Klass och kön

Äldreboende

Kvinnliga arbetare har sedan 2011 åter fått ännu sämre villkor i arbetet. Redan tidigare hade kvinnorna de sämsta villkoren. Det visar rapporten Arbetsmiljö klass och kön 2014.

Norrbotten är Sveriges mest jämlika län

Undersköterska liten

Inkomstskillnaderna i många av Sveriges kommuner och län är stora. Norrbotten är Sveriges mest jämlika län, medan Västerbottens län rankas som nummer 16 av 21. Det visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ekonomiska utsikter hösten 2016

Stark ekonomi men ökande kompetensbrist påvisar LO-ekonomerna i sin senaste konjunkturprognos, Ekonomiska utsikter.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev