020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Norrbotten är Sveriges mest jämlika län

Undersköterska liten

Inkomstskillnaderna i många av Sveriges kommuner och län är stora. Norrbotten är Sveriges mest jämlika län, medan Västerbottens län rankas som nummer 16 av 21. Det visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik.

Nu startar facket på sommarjobbet

LOs sommarkampanj ”Facket på sommarjobbet” syftar till att informera sommarjobbande ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Uttalande från LO-distriktets årsmöte

undersköterska

Alla ska kunna arbeta ett helt arbetsliv med bibehållen hälsa. LO-distriktet i Norra Sverige har under sitt årsmöte enats om ett uttalande angående osunda arbetsmiljöer på arbetsplatser.

Inbjudan till årsmöte

Tjej transport

Den 21 april håller LO-distriktet i Norra Sverige årsmöte på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Facket på Vinterjobbet har startat

Facket på Vinterjobbet VB 2016

Över 50 besök har gjorts på arbetsplatser i Västerbottens inland av unga fackligt aktiva.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

LOs representantskap hösten 2016

Vid representantskapet den 19 oktober fattade LO-förbunden beslut om hur LO ska agera i avtalsrörelsen 2017.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev