020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Rörelsen som aldrig ska falla i glömska

Var inte tyst

15 oktober infaller #metoo-dagen. En påminnelse om att hålla kampen mot sexuella trakasserier vid liv och hedra alla de kvinnor som höjde sina röster under hösten 2017.

Ta tillbaka jämlikheten!

Svetsare

Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Växande klyftor får stora konsekvenser i samhället. LO presenterar nu 115 förslag för ökad jämlikhet.

Har du frågor om sommarjobbet? Ring Fackets Hjälptelefon!

När många går på sommarledighet ser sommarjobbarna till att hålla igång Sverige. För många är det första jobbet och det är både spännande och frigörande. Men det finns också många frågor.

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att bilda ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. 

Stora klasskillnader i semestervanor

Sommarlov

Förra året hade 33 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller husvagn under sin semester. Ett kvitto på att ojämlikheten är för stor i Sverige.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Parternas uppgörelse om strejkrätten, del 1 - fackliga grundfrågor

Under senare år har konflikterna i hamnarna och förändringarna av strejkrätten fått mycket uppmärksamhet i massmedia. Det hävdas att det är David mot Goliat. Stora står mot de små. Etablissemang mot vanligt folk. Men verkligheten är sällan entydig.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev