020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Nu startar facket på sommarjobbet

LOs sommarkampanj ”Facket på sommarjobbet” syftar till att informera sommarjobbande ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Uttalande från LO-distriktets årsmöte

undersköterska

Alla ska kunna arbeta ett helt arbetsliv med bibehållen hälsa. LO-distriktet i Norra Sverige har under sitt årsmöte enats om ett uttalande angående osunda arbetsmiljöer på arbetsplatser.

Inbjudan till årsmöte

Tjej transport

Den 21 april håller LO-distriktet i Norra Sverige årsmöte på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Facket på Vinterjobbet har startat

Facket på Vinterjobbet VB 2016

Över 50 besök har gjorts på arbetsplatser i Västerbottens inland av unga fackligt aktiva.

LO-distriktets regionala näringspolitiska program

tjej industri

Här kan du läsa vårt Regionala Näringspolitiska Program (RNP) som tagits fram av LO-distriktet i Norra Sveriges tillväxtgrupp. 

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Almedalen: Utan yrkesutbildning stannar Sverige

För att inte Sverige ska stanna behöver vi fler som gör mer och förändrar retoriken, synen och förståelsen för yrkesutbildningar. För att öka attraktionskraften i yrkesutbildning behöver goda krafter samspela bättre långsiktigt. Fler elever ska välja yrkesprogram som ska hålla världsklass.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev