020560056 ring fackets hjälptelefon

Personal

På de båda verksamhetskontoren jobbar idag sju personer; två assistenter, en verksamhetssamordnare, tre ombudsmän och en försäkringshandläggare.


Publicerad Uppdaterad

Maria Norrman-Östberg

Chef/Ombudsman

Placeringsort: Umeå

Verksamhetsansvar: personalansvarig, ekonomiansvarig, styrelse / VU / Repskap, fackligt/politiskt ansvarig, valledare Västerbotten.

Pertti Vainikainen

Ombudsman

Placeringsort: Luleå

Verksamhetsansvar: studier, facklig/politisk verksamhet, valledare Norrbotten och internationellt.

Rickard Carstedt

Ombudsman

Placeringsort: Umeå

Verksamhetsansvar: näringspolitik, arbetsmarknad, försäkringsrådgivarverksamhet  och arbetsmiljö.
 

Ronny Johansson

Försäkringshandläggare

Placeringsort: Umeå

Ansvar för försäkringsverksamheten.

Stefan Mella

Verksamhetssamordnare

Placeringsort: Luleå

Verksamhetsansvar: ungdomsverksamhet, skolinformation, diskriminering och medlemsrekrytering.

Linda Kvenås

Kommunikationsansvarig/Assistent

Placeringsort: Luleå

Ansvar för LO-facken i Norrbottens kommuner, opinion, kommunikation, sociala medier, administration ungdomsverksamhet, skolinformation och studier.

Janette Johansson

Assistent

Placeringsort: Umeå

Ansvar för LO-facken i Västerbottens kommuner, administration Facket Försäkrar, styrelse, verkställande utskott, representantskap, valberedning och facklig/politisk verksamhet.