020560056 ring fackets hjälptelefon

Kontakt

LO-distriktet i Norra Sverige har tre verksamhetskontor: i Umeå, Luleå och Skellefteå. Kontoret i Umeå är distriktets huvudkontor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Adress Umeå (huvudkontor):

LO-distriktet i Norra Sverige
Västra Norrlandsgatan 11 B
903 27 Umeå

E-post: lo-norrasverige@lo.se
Telefon: 090-15 65 60
Fax: 090-109 799

Adress Luleå:

Postadress:
LO-distriktet i Norra Sverige
Box 360
971 10 Luleå

Besöksadress:
Nygatan 3
972 32 Luleå

Adress Skellefteå:

Postadress:
LO-distriktet i Norra Sverige
Skeppargatan 9
931 30 Skellefteå

Besöksadress:
Nygatan 56
931 30 Skellefteå


Har du frågor där känsliga personuppgifter behandlas råder vi dig att kontakta oss via telefon för att säkerställa skyddet för dessa.
Hur LO hanterar personuppgifter kan du läsa här

 

Fakturaadress

Bankgiro

LO-distriktet i Norra Sverige 550-4493
Fack 55801765  
R 855  
106 37 Stockholm