020560056 ring fackets hjälptelefon

Vidareutbildning för försäkringsinformatörer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Enligt beslut från LOs styrelse krävs att du, för att få verka som försäkringsinformatör, har genomgått Grundutbildningens samtliga fyra steg, samt därefter årligen går Vidareutbildningen. Detta beslut grundar sig i Försäkringsutredningens ställningstagande.  


Vidareutbildning kallas du till varje år. Du kommer att få utbildning i hur du kan jobba med försäkringssamtal/informationer, bevakning av försäkringsfall och hur man hjälper sina arbetskamrater att anmäla skador.


I den årliga Vidareutbildningen bygger vi på med fakta om avtals- och medlemsförsäkringarna, nyheter i övriga försäkringssystem och fortsätter kompetensutvecklingen.

Målgrupp
Försäkringsinformatörer som genomgått fullständig Grundutbildning

Förkunskapskrav
Grundutbildning för försäkringsinformatörer steg 1-4

Adress
Skolgatan 59
Umeå

Kursanordnare
LO-distriktet i Norra Sverige

Kostnad
Kostnadsfri

Ekonomi
LO ersätter förlorad arbetsförtjänst

Övrig information
Är du utsedd försäkringsinformatör av ditt fackförbund kallar LO-distriktet dig till utbildningarna automatiskt. Om du inte fått någon inbjudan eller har frågor om utbildningen, maila lo-norrasverige@lo.se.

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information