020560056 ring fackets hjälptelefon

Grundutbildning för försäkringsinformatörer steg 1-2


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Enligt beslut från LOs styrelse krävs att du, för att få verka som försäkringsinformatör, har genomgått Grundutbildningens samtliga fyra steg, samt därefter årligen går Vidareutbildningen. Detta beslut grundar sig i Försäkringsutredningens ställningstagande. 


Redan efter Grundutbildningen kan du börja ditt informationsarbete.


 I Grundutbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och innehållet i lagstiftade försäkringar och avtalsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, din situation på din arbetsplats och i din avdelning. Du ska efter Grundutbildningen kunna utföra försäkringssamtal/informationer med dina arbetskamrater.

Målgrupp
Försäkringsinformatörer

Förkunskapskrav
Inga

Adress
Lars Janssonsgatan 17
Kiruna

Kursanordnare
LO-distriktet i Norra Sverige

Kostnad
Kostnadsfri

Ekonomi
LO ersätter förlorad arbetsförtjänst

Övrig information
Är du utsedd försäkringsinformatör av ditt fackförbund kallar LO-distriktet dig till utbildningarna automatiskt. Om du inte fått någon inbjudan eller har frågor om utbildningen, maila lo-norrasverige@lo.se

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information