Fråga facket Fråga facket

Utbildning av försäkringsinformatörer

Försäkringar Varje år utbildar vi omkring 100 nya försäkringsinformatörer samt håller vidareutbildningar för de informatörer vi redan har. För att ha fullgjort sin grundutbildning ska man ha genomgått samtliga steg, 1 till 4.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Grundutbildning

Grundutbildningen består av fyra steg, vanligtvis fördelat på två sammanhängande dagar vid två utbildningstillfällen. Mellan utbildningstillfällena är det en till två veckor. Under den mellantiden får du arbeta med dina nya kunskaper och samla på dig frågeställningar till kursens sista del. 

I grundutbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och innehållet i lag-, avtals- och medlemsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, din situation på din arbetsplats och din avdelning. Redan efter grundutbildningen kan du börja genomföra försäkringssamtal/informationer med dina arbetskamrater.

Vidareutbildning

När du gått grundutbildningens samtliga fyra steg kallas du årligen till en vidareutbildning. Där bygger vi på med fakta om avtals- och medlemsförsäkringarna, nyheter i övriga försäkringssystem och fortsätter kompetensutvecklingen. Du får utbildning i hur du kan jobba med försäkringssamtal/informationer, bevakning av försäkringsfall och hur man hjälper sina arbetskamrater att anmäla skador.

När och var går kurserna?

Utbildningar för dig kan du söka fram de inplanerade datumen för respektive kurs.