020560056 ring fackets hjälptelefon

Regionala utbildningar

Facklig utbildning RFS anordnar ett antal regionala utbildningar varje år. Här nedan kan du läsa mer om innehållet i de återkommande utbildningarna.

Publicerad
Uppdaterad
Betongarbetare
Foto: Lars Forsstedt

Praktisk pedagogik i facket

Målgrupper:

För dig som ska vara kursledare, cirkelledare, utbildare eller liknande och vill känna dig säkrare i den rollen. Utbildningen genomförs under sex dagar fördelat på två träffar.

Övergripande mål för utbildningen:

Att bli tryggare i sin roll som kursledare/cirkelledare. 
Att synliggöra de egna kvaliteterna som kursledare/cirkelledare och få utrymme att formulera en egen pedagogisk grundsyn.
Att utforska begreppen: människosyn, samhällssyn och kunskapssyn för att få fördjupad insikt i de synsätt som arbetarrörelsen står för.
Att få praktiska pedagogiska verktyg och metoder.
Att skapa möjlighet att nyttja varandra som stöd (nätverk i framtiden).
I utbildningen ingår mellanliggande arbeten.

Mellanliggande arbeten:

I utbildningen ingår mellanliggande arbeten. De obligatoriska momenten är att genomföra någon form av utbildning och reflektera och vad som gjordes och hur det fungerade. Dessutom ingår förberedelser för situationer som kurs/cirkel och där man känner osäkerhet i hur man kan agera.  

Mellanliggande arbete stöds med video eller telefonmöten samt kontakt via internet.

Genomförande:

Steg 1: 10-12 oktober 2017 på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.
Inställd pga för få anmälda deltagare

Steg 2: 13-15 februari 2018 på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.
Inställd pga för få anmälda deltagare

Priset för denna sexdagarsutbildning är 7 000 kronor och faktureras med halva summan respektive år. I priset ingår kurskostnader, mat, logi i enkelrum samt resekostnader.

 

Studiekonferens steg 1

En konferens för studieorganisatörer vars syfte är att föra en diskussion om förbundsavdelningarnas inventering av lokala, regionala och centrala utbildningar samt rekrytering, stipendiefonden samt de insatser som sker i LO facken lokalt. 

Genomförande:

9 maj 2017 på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

LO-distriktet står för rese- och konferenskostnader. Den anmälda organisationen svarar för förlorad arbetsförtjänst, samt en deltagaravgift på 500 kronor/person. 

Anmälan sker via förbunden. 

 

Studiekonferens steg 2

Uppföljningskonferens, dagen vänder sig i första hand till de som var med på Studiekonferens steg 1.

Genomförande:

10 oktober 2017 på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

LO-distriktet står för rese- och konferenskostnader. Den anmälda organisationen svarar för förlorad arbetsförtjänst, samt en deltagaravgift på 500 kronor/person.

Anmälan sker via förbunden.

 

Pedagogisk mötesplats

Den Pedagogiska mötesplatsen i facket vänder sig till dig som är medlem i facket och dessutom cirkelledare, handledare, kursledare, ombudsman, studieorganisatör, eller bara intresserad av pedagogik.
Mötesplatsen ska ses som pedagogiska fortbildningsdagar och du kommer kanske just att få inspiration och uppslag hur du kan engagera och inspirera andra, lära dig mer om pedagogiska metoder och få möjlighet utbyta idéer med andra som har liknande erfarenheter som du

Genomförande:

Under hösten 2018, planering pågår.

Deltagaravgiften är 1 500 kronor och i den ingår helpension med boende i enkelrum, resor och övriga konferenskostnader. Förbundsavdelningen står för eventuell förlorad arbetsförtjänst/utbildningsarvode

Anmälan sker via förbunden.

 

Studieorganisatörsutbildning

Grundläggande utbildning för studieorganisatörer. För dig som är ny eller saknar utbildning för uppdraget.

Genomförande:

Genomförs efter beställning av förbundsavdelningarna.

 

Skolinformatörsutbildning

Utbildning för skolinformatörer. För dig som är ny eller saknar utbildning för uppdraget.

Genomförande:

15-16 maj 2017 på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

LO-distriktet står för rese- och konferenskostnader. Den anmälda organisationen svarar för förlorad arbetsförtjänst.

Anmälan sker via förbunden (via webbformulär, dvs ej mail eller telefon till detta kurstillfälle)
Sista anmälningsdag 17 april.

 

Anmälan sker till Linda Kvenås efter godkännande av din avdelning. E-post: linda.kvenas@lo.se    Tel: 076-760 01 52